mankyti

mankyti
mánkyti, -o, -ė tr., mankýti, mañko, mañkė 1. lamdyti, gniaužyti, spaudyti: Linus mánkau mindamas J. Atvažiavo gydytojas, vaiką liepė išvystyti, padėjo ant priegalvio, mankė, barškino LzP. Šonkaulius išlauši – nemankyk taip baisiai! Grš. Nemankyk katės, dar įkąs Kn. | Dairosi lyg pagautas, manko kepurę ir nežino kas jam daryti V.Krėv. Petras krankštė, kosėjo, rankas mankė LzP. | Visą tada mane laužė, mankė, kojas mielino (sergant) V.Krėv.refl. imtis, grumtis: Atsitrauk, nenoriu su tokiu paršu mánkytis! Srv. | Pažiūrėk, kaip šniokščia, mankosi (grumdosi) ir rangos trupinančios krantą laisvos marių bangos J.Jan. 2. Vlkv sukioti, kraipyti, lankstyti: Kai šokau su šelmiu berneliu, tai jis mankė į visas šaleles LTR(Lp). | refl.: O jau mánkosi atsistojęs an miestelio, – visi žiūro kap an kokio durno Krok. Ko mánkaisi kap velnias ant vinies! . Nesmánkyk jau tep, mergele! Lp.klibinti, judinti: Vėjas vartus mánko Dkš. Nemánkyk stovų be reikalo – išsimanko ik valiai su reikalu Dkš. | Šventa diena, duonutės užtektinai prisirinkau, tai kam man kojas mankyti, – plepėjo elgeta .mankštinti, lavinti: Veltui mankysi savo kūną, tau vis tiek niekad nepavyks jo visiškai pritaikyti prie tokių linijų ir stilių įvairumo .muistyti: Tai gražiai bėgo mano žirgeliai, galveles mankýdami Prn. Oi smūtni liūdni bėri žirgeliai, nei galvelių nemañko Prn. 3. sprausti: Mánkyte įsimankė jis, kur yra ankšta tarp žmonių, t. y. įsispraudė J. 4. klampoti: Galvijai mánko pievą . Visą savo amžių mánkai mánkai žmogus tą purvynę Rs.refl. kapanotis: Besimankydamas po sniego kalną pailso, jo nuvargusį kūną sudrėkino šaltas prakaitas . Mano arklys prieš kalną mánkės mánkės ir neišėmė vežimo Kb.
◊ gálvą mánkyti galvoti, rūpintis: Kur šiandien darbautis ir mankyti galvas ant tokio dalyko V.Kudir.
\ mankyti; apmankyti; atsimankyti; įmankyti; išmankyti; pamankyti; parsimankyti; pramankyti; primankyti; sumankyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • mankyti — mánkyti vksm. Kám mánkai drabužiùs, põpierių?! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • muka — mȕka ž <D L mȕci, G mn mȗkā> DEFINICIJA 1. a. veliko fizičko naprezanje u radu [bez po muke[i], ni po muke[/i] jednostavno, lako]; trud b. fizičke i duševne patnje i tegobe, osjećaj da se podnosi mučenje [biti na muci, naći se na sto muka… …   Hrvatski jezični portal

  • apmankyti — tr. Lp aplamdyti, apdaužyti. mankyti; apmankyti; atsimankyti; įmankyti; išmankyti; pamankyti; parsimankyti; pramankyti; primankyti; sumankyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsimankyti — atklampoti, atmakoti: Kol atsimankiau par tą purvyną, gerokai pavargau Skr. mankyti; apmankyti; atsimankyti; įmankyti; išmankyti; pamankyti; parsimankyti; pramankyti; primankyti; sumankyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dakūčioti — ×dakū̃čioti, ioja, iojo (sl.), dakùčioti, dakučioti, ioja, iojo [K] 1. intr. įgristi, įkyrėti: Ale tu, vaikeli, man ir dakū̃čiojai iki gyvam kaului Mrs. Kad kãčiula, dakùčioja man J. Su pagieža ... dakūčioja SE61. 2. tr. varginti, kankinti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • glamžyti — glamžyti, o, ė r., glamžyti, glam̃žo, glam̃žė suv., ž. 1. tr. lamdyti, mankyti, gniaužyti, gumulti, raukšlėti, spaudyti, lankstyti: Glam̃žo popierą Dkš. Akys mirksėjo, viena ranka glamžė kepurę, o kitą nežinia buvo kur dėti P.Cvir. Skepetą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmankyti — 1. tr. išmindžioti, išklampoti: Su kojomis kelį išmankyti J. Galvijai išmankė pievą Št. 2. refl. išsikepurnėti, išsikepestuoti, išbristi (iš purvyno): Ilgai stovėjęs vietoje, buvo per giliai nugrimzdęs. Tampėsi, traukėsi, bet negalėjo išsimankyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kutosyti — ×kutõsyti, ija, ijo (l. kutwasić) tr. mankyti, maigyti, kedenti: Agurkus sodinau, ežias kutosijau Vrn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lamdyti — lamdyti, o, ė tr. 1. glamžyti, maigyti, raukšlėti: Kam lamdai apykaklę? rš. Šeimininkas lamdė lamdė tą veršeną, bet nieko ji jam nepasakė BsPII177. Susirišk skarelę kaip žmogus, nelamdyk Jnšk. | refl.: Žėdnas lamdysis, negi vilnonis Sdk. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lamžuoti — lamžuoti, uoja, ãvo tr. 1. S.Dauk niurkyti, mankyti: Jonis belamžuojąs Petrį po pasuole Dr. Meška palaužė jį po savim ir davai lamžuoti Skd. 2. S.Dauk laužyti: Kam lamžuoji tą duoną: paimk peilį ir atsipjausi dailiai Ms. 3. myluoti, glamonėti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”